Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Page 2
10 października 2022 Zachowanie trwałości projektu Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia w ramach Świetlic
Więcej informacji
Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do           Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach    utworzonego w ramach projektu „Kierunek na pracę” Okres realizacji
Więcej informacji
Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0086/17 pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, realizowany jest
Więcej informacji
Nazwa Projektu „W drodze do samodzielności” Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0075/17-01 Beneficjent:  Caritas Diecezji Rzeszowskiej Grupa docelowa: pełnoletnie osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem
Więcej informacji

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

No post found