Banner Unia Europejska
Home > Posts by Pawel_k ( > Page 3)

Przetarg – dostawa samochodu 9-osobowego

Ogłoszenie o zamówieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na Dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) do Warsztatów terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia...

Nabór na wolne stanowiska pracy

Caritas Diecezji Rzeszowskiej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowiskach: kierownika świetlicy (pdf, 165 kB) wychowawcy świetlicy (pdf, 165 kB) w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji można uzyskać klikając w odpowiedni odnośnik powyżej. Prosimy również o zapoznanie...

Poland Business Run w Rzeszowie

W niedzielę 2 września 2018 roku Rzeszów stał się jednym z 9 miast charytatywnego biegu Poland Business Run. Wybiegane pieniądze zostały podzielone na zakup specjalistycznego wózka do gry w rugby oraz na pionizator dla Marii Bułatek, byłego pracownika Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Informacja o wynikach postępowania

Wynik postępowania zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018 Projekt pn. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i...

Zapytanie ofertowe – wykonanie modeli owadów

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modeli 7 szt. owadów chronionych występujących w Karpatach z przeznaczeniem na zieleniec edukacyjny „Karpacki Entomo-zieleniec” w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach. Modele winny być wykonane w oparciu o konstrukcję stalową, wypełnione styrodurem i włóknem...

Wigilia dla bezdomnych i ubogich

  Caritas Diecezji Rzeszowskiej jak co orku wspólnie z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie organizuje dla osób potrzebujących, bezdomnych, ubogich, samotnych wspólne spotkanie przy wigilijnym stole. W tym roku nasza Wigilia odbędzie się w sobotę...