Home > Akcje > Archive for Dzieci ( > Page 2)

Szkolne Koła Caritas

Caritas jest organizacją powołaną do prowadzenia wielorakiej działalności charytatywnej, a jej prowadzenie może stać się realne tylko w oparciu o ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w pomoc potrzebującym. W szeroko rozumianą działalność charytatywną obok ludzi dojrzałego wieku, którzy...

Wolontariat Wychowawców

Dnia 21 sierpnia 2008 roku podczas pobytu na VI turnusie kolonii charytatywnej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej wręczył kierownikom poszczególnych turnusów akcji wakacyjnej dokument o powołaniu Wolontariatu Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska....

Bądźmy Razem

Od roku 1993 Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje w Rzeszowie Dzień Matki i Dziecka pod hasłem „Bądźmy Razem”. Od początku spotkanie to ma charakter rodzinnego festynu podkreślającego rolę matki i będącego wyrazem troski o dzieci. W pierwszych latach festyn ten odbywał się na...

Kolonie i zimowiska

Od 1993 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, a także dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków specjalnych. Pierwsza kolonia miała miejsce w Dębowcu. Od 1994 roku kolonie i zimowiska organizowane są...

Kolonia polonijna

Wakacyjna forma wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia była uprzedzona przez program pobytu dzieci poszkodowanych przez wybuch w Czarnobylu. W pierwszym roku działalności CDR, w lipcu 1992 Caritas przyjęła 80 dzieci. Podobnie było w latach następnych. Od 1996 roku Caritas co...